Otwarty Kraków rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarty Kraków

Kraków zawdzięcza swoje niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe nie tylko mieszkańcom/nkom, którzy urodzili się w Krakowie, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy.

Kraków od zawsze przyciągał osoby z różnych części świata, którzy wnosili do tkanki miasta różnorodne wpływy kulturowe, wzbogacali miasto swoim doświadczeniem i wiedzą, przyczyniając się do jego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców i mieszkanek w Polsce. Miasto stanowi zarówno ważny ośrodek uniwersytecki i turystyczny jak i biznesowy, co sprawia, że w mieście przebywają cudzoziemcy i cudzoziemki o różnym pochodzeniu, wieku, statusie materialnym i sytuacji, w tym osoby narażone na dyskryminację.

By odpowiedzieć na wyzwania polityki migracyjnej i docenić szanse, jakie daje miasto wielokulturowe we wrześniu 2016 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Otwarty Kraków.

O tych działaniach przeczytaj więcej na portalu „Otwarty Kraków”

Wybrane projekty w ramach programu „Otwarty Kraków”

Pakiet powitalny dla cudzoziemców

Zapraszamy do lektury poradnika dla osób cudzoziemskich mieszkających w Krakowie, który został opracowany na zlecenie Gminy przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja Przewodnik koncentruje się na najważniejszych obszarach życia w mieście.

Pakiet powitalny jest dostępny w czterech wersjach językowych: Witaj w domu! Przewodnik dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie [PL] [UA] [EN] [RU]

Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”

Kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie wielokulturowości oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców w Krakowie co roku wybierany jest „KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI”. Tytuł przyznawany jest co roku osobom lub organizacjom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”

Głównym zadaniem Zespołu jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków” we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalnooświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Małe granty

W ramach programu „Otwarty Kraków" organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne zlecane przez Gminę Miejską Kraków w trybie tzw. "małych grantów" w obszarach:

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Kraków dla Równości
Data publikacji: 2022-11-04
Data aktualizacji: 2023-02-09
Powrót