górne tło

Współpraca międzynarodowa

Obecność naszego miasta na forum międzynarodowym, w organizacjach które zrzeszają miasta, działające na polu praw człowieka to ogromna wartość. To przestrzeń wymiany dobrych praktyk i źródło wielu inspiracji. Współpraca w ramach sieci pozwala rozwijać nam projekty równościowe lokalnie, budując prawdziwie innowacyjne rozwiązania na poziomie europejskim i światowym.

Kraków reprezentowany jest w następujących organizacjach, które działają na polu praw człowieka:

femcitiesFemcities Network

Z początkiem września 2022 roku Kraków został przyjęty do Femcities Network, międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.

Sieć powstała w 1997 z inicjatywy miasta Wiednia, jako przestrzeń do współpracy pomiędzy miastami w środkowej i wschodniej Europie. Celem sieci jest połączenie miast i regionów na gruncie wspólnego budowania równościowych polityk miejskich i rozwijania idei praw kobiet na poziomie lokalnym. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pozwala rozwijać projekty równościowe i tworzyć trwalsze, bardziej skuteczne rozwiązania. Miasta skupione w sieci to m.in. Stuttgart, Belgrad, Frankfurt, Graz, Helsinki, Leuven, Ljubljana, Luxemburg, Sarajevo, Zürich.

Miasta zsieciowane raz do roku uczestniczą w konferencji Femcities, raporty organizacji pozwalają pogłębić perspektywę na wiele wątków, takich jak polityczna reprezentacja kobiet w samorządach, sytuacja kobiet na rynku pracy czy kobiecy wymiar migracji. Departament zajmujący się kwestiami równości płci w Wiedniu koordynuje pracę Femcities.

Dołączenie Krakowa do sieci jest wynikiem realizacji zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która precyzuje przestrzenie zaangażowania miast w zakresie wsparcia idei równości płci, w tym zobowiązuje sygnatariuszy do podejmowania działań na tym polu w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami.

The Intercultural cities programme (ICC)

W 2022 roku Kraków dołączył do programu Miasta Międzykulturowe, który wspiera ponad 140 miast świata w przekładaniu idei integracji międzykulturowej na budowanie potencjału i polityki zarządzania opartej na różnorodności.

Kwestie takie jak migracja i działania na rzecz integracji mniejszości są dziś wyzwaniami dla większości krajów Europy. A główną rolę w tworzeniu polityk, które zamieniają integrację i wielokulturowość w czynnik rozwoju odgrywają miasta. Od 2008 r. Rada Europy wspiera lokalne władze w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji, oferując miastom kompleksową metodologię, która na celu tworzenie strategii zarządzania różnorodnością w ramach programu Miasta Międzykulturowe (Intercultural cities programme - ICC).

Program Miasta Międzykulturowe to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej, której ideą jest wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej. Program jest obecnie wdrażany przez ponad 140 miast w Europie, a także poza naszym kontynentem – między innymi w Australii, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Meksyku, Maroku i w Stanach Zjednoczonych. Kraków jest 144 miastem, które dołączyło do programu.

Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) ICORN

ICORN jest organizacją skupiającą miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Celem organizacji jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla życia i pracy dla ludzi pióra, których twórczość stała się przyczyną ich politycznego prześladowania. ICORN buduje trwałą i dynamiczną sieć opartą na międzynarodowej solidarności, stanowiącej jeden z najsilniejszych na świecie głosów w obronie prawa do wolności poglądów i wypowiedzi. Do sieci ICORN należy ponad 60 miast, w tym Amsterdam, Bruksela, Frankfurt, Pittsburg i Meksyk.

Kraków należy do ICORN na mocy uchwały Nr XVI/171/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 roku. Został zaproszony do przystąpienia do ICORN jako pierwsze miasto członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej. W zaproszeniu skierowanym do Rady Miasta Krakowa władze wykonawcze ICORN wskazywały Kraków jako ważnego i jak najbardziej uzasadnionego kandydata, który będzie służyć jako doskonały wzór dla innych miast tego regionu Europy. Kraków uzyskał potężne wsparcie promocyjne podczas festiwalu Passa Porta w Brukseli w 2011 roku, na spotkaniach z Dyrekcją Departamentu ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, z Sekretarzem Europejskiej Rady ds. Uchodźców i Wygnańców oraz z Prezydentem PEN International, gdy promowany był przez najwybitniejszych współczesnych intelektualistów podczas spotkań pisarzy całego świata.

Podczas walnego zgromadzenia organizacji 4 czerwca 2020 roku Miasto Kraków, reprezentowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Kultury Roberta Piaskowskiego, zostało wybrane członkiem Rady ICORN. To ogromne wyróżnienie dla Krakowa, który jest przez międzynarodową społeczność postrzegany jako miasto, gdzie prawa człowieka są najwyższą wartością.