górne tło

Wsparcie dla osób LGBT+ znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie udziela wsparcia wszystkim osobom mieszkającym w Krakowie i powiecie krakowskim, które mierzą się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Osoby LGBT+ przeżywające kryzysy, w tym związane z doświadczeniem przemocy, stygmatyzacji, poczuciem wykluczenia czy dyskryminacją mogą otrzymać profesjonalną pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

W Ośrodku dostępne są:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje ośmioma miejscami całodobowego schronienia dla osób w kryzysie, potrzebujących udzielenia schronienia i chcących korzystać z pomocy psychologicznej w OIK. Decyzja dotycząca udzielenia schronienia przez OIK jest podejmowana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danej osoby.

Z oferty wsparcia OIK można skorzystać anonimowo. W kwestii preferowanego imienia oraz zaimków pomoc jest udzielana z poszanowaniem i wolą osoby zgłaszającej się. Nie ma wymogu posługiwania się danymi oficjalnymi.

W zespole OIK pracują specjaliści i specjalistki udzielający pomocy psychologicznej, pracownik socjalny, którzy zostali przeszkoleni z zagadnień dotyczących języka inkluzywnego, sytuacji prawnej osób LGBT+, procesu stygmatyzacji oraz zjawisk takich jak m.in. stres mniejszościowy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie ma siedzibę przy ul. Radziwiłłowskiej 8 b, pomoc jest udzielana w kontakcie osobistym, jak również można kontaktować się telefonicznie pod całodobowym nr telefonu 12 421 92 82.