Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków bez barier

Miasto dostępne, bez barier, otwarte – to nasz wspólny cel. Działania Krakowa na rzecz dostępności i praw osób z niepełnosprawnościami w całości opisuje „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023‑2026”. Celem programu jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz osoby ze szczególnymi potrzebami oraz poszanowania ich przyrodzonej godności.
 

bez barier.jpg

Program został przygotowany zgodnie z następującymi zasadami:

  • poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii i niezależności każdej osoby, w tym osoby z niepełnosprawnością, w tym swoboda dokonywania wyborów i prawo do Niezależnego Życia, prawo do zabezpieczenia społecznego oraz ochrona zdrowia,
  • równość szans i niedyskryminacja,
  • pełny i skuteczny udział oraz włączenie w społeczeństwo i lokalną społeczność, w tym efektywne pełnienie ról społecznych, pełny i skuteczny udział w edukacji, rynku pracy, życiu politycznym i publicznym, życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie, skuteczna rehabilitacja,
  • poszanowanie odmienności i akceptacja osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami, będących częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości,
  • wdrażanie postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz przepisów krajowych.

Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”, a także Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami tworzenie Programu odbywało się wspólnie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami przy aktywnym jego udziale.

Zapoznaj się z programem.

Wybrane miejskie projekty w obszarze działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom

PROGRAM KRAKÓW DLA RODZINY N

Program Kraków dla Rodziny "N" jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu, który jest skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z osobami dorosłymi, u których niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, jest wspieranie tego typu rodzin i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym poprzez ułatwianie dostępu do dóbr publicznych i usług.

Osoby uprawnione mogą przystąpić do programu poprzez złożenie wniosku o wydanie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej (Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, tzw. Karty "N"), na podstawie której mogą korzystać z szeregu uprawnień oferowanych przez miejskich i prywatnych Partnerów programu.

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program "Opieka wytchnieniowa, Wspornik-Punkt Wsparcia Opiekunów, "Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo-informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków" - inicjatywy te są propozycją Miasta z zakresu opieki wytchnieniowej, dzięki czemu krakowianie mogą otrzymać nieodpłatne wsparcie w codziennej opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, wsparcie w przejazdach osób na wózkach inwalidzkich oraz pomoc w uzyskaniu informacji na temat przysługujących świadczeń.

INTEGRACYJNE CENTRUM RODZICÓW Z DZIECKIEM PO SZÓSTYM ROKU ŻYCIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH

Urząd Miasta Krakowa serdecznie zachęca do skorzystania z oferty Integracyjnego Centrum Rodziców(ICR) szczególnie rodzinom z dzieckiem po 6 roku życia o specjalnych potrzebach rozwojowych, które zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Miejsce to zostało stworzone z myślą o potrzebach starszych dzieci z niepełnosprawnościami, w którym mogą się spotykać, brać udział w warsztatach, szkoleniach i konsultacjach. Podopieczni to przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, afazja oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami popartymi opiniami psychologicznymi. Jak zauważają przedstawiciele ICR, do centrum przychodzą również dzieci zdrowe, które pomagają w integracji społecznej, co jest bezcenną formą terapii. 

KLUB RODZICA Z DZIECKIEM DO LAT 3 O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH

Działalność klubu realizowana jest w formie zadania publicznego zleconego Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”. Klub znajduje się na Osiedlu Wandy 23 w Krakowie powstał w odpowiedzi na potrzeby rodziców i opiekunów malutkich dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz osób oczekujących na potomstwo, kwalifikujących się do objęcia Programem „Za Życiem”. Jest to pierwszy tego rodzaju klub w Krakowie oraz unikatowy w skali kraju skierowany do rodziców i dzieci  z niepełnosprawnościami od 0 do 3 roku życia. Realizacja zadań klubu opiera się na organizacji zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, konsultacji i szkoleń dla rodziców.

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Osoby z niepełnosprawnościami, będące mieszkańcami Krakowa, mogą skorzystać z przewozu osób. Przewozy odbywają się w ramach zgłoszeń przewozu indywidualnego osób posiadających orzeczenie stopnia niepełnosprawności zgodne z regulaminem przewozu osób niepełnosprawnych zawartej w umowie. Usługa realizowana jest samochodami dostosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonymi w windy bądź inne urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami.

PRZEWIJAKI DLA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W pięciu lokalizacjach na terenie miasta zamontowane zostały łóżka służące do przewijania osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia powstały dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji Mali Siłacze, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Specjalne łóżka pojawiły się w obiektach będących w zarządzie ZIS: Stadion Miejskim im. Henryka Reymana (ul. Reymonta 20), Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych (al. Focha 40), Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim (ul. Kurczaba 29) oraz w dwóch budynkach nadzorowanych przez KBF (przy ul. Powiśle 11 oraz na os. Zgody 7).

Inicjatywę montażu łóżek dla poprawy komfortu osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów zapoczątkowała Fundacja Mali Siłacze przedstawiając trudności, z jakimi codziennie mierzą się opiekunowie tych osób. W grudniu 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK zakupił łóżka i we współpracy z fundacją oraz jednostkami miejskimi wybrał lokalizacje na terenie Krakowa, w których zostały one zamontowane. Aby zapewniać realne wsparcie dla mieszkańców z różnych stron Krakowa, do montażu łóżek wybrano budynki znajdujące się w różnych częściach miasta.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Kraków dla Równości
Data publikacji: 2022-11-04
Data aktualizacji: 2023-04-25
Powrót