Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Współpraca krajowa

Współpraca i dialog pomiędzy samorządami to klucz do budowania lepszych rozwiązań na poziomie lokalnym i źródło inspiracji dla naszych miast. Dlatego też Kraków angażuje się w działania różnych wspólnych miejskich platform dotyczących równości praw człowieka czy migracji. 

Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania przy Związku Miast Polskich

Prawa człowieka i problem równego traktowania są obszarem prac jednej z komisji tematycznych Związku Miast Polskich. W listopadzie 2020 r. Zarząd Związku Miast Polskich podjął decyzję o utworzeniu takiego ciała na wniosek wielu miast. W komisji reprezentowane jest ponad 50 gmin, a wśród osób zaangażowanych w prace są m.in. członkinie i członkowie władz miejskich, radne i radni, urzędniczki i urzędnicy samorządowi, pełnomocniczki i pełnomocnicy do spraw równego traktowania, równych szans, polityki równościowej, tolerancji, przeciwdziałania ksenofobii oraz organizacji pozarządowych. Od samego początku funkcjonowania komisji Kraków brał czynny udział w jej działaniach.

16 grudnia 2022 roku w Krakowie odbyło się stacjonarne posiedzenie Komisji, które skupiało się wyzwaniach związanych z wdrażaniem Planów Równości Płci w samorządzie, przemocą wobec kobiet oraz sytuacją osób transpłciowych i niebinarnych.

Zespół Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji

Stały Zespół UMP ds. Migracji i Integracji powołano w związku z deklaracją o współdziałaniu w dziedzinie migracji, podpisaną przez 11 prezydentów miast Unii Metropolii Polskich podczas konferencji „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”, która odbyła się 29-30 czerwca 2017 r. w Gdańsku. Jednym z sygnatariuszy deklaracji był Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W deklaracji zapisano m.in: Samorządy deklarują wolę do opracowania i wdrożenia lokalnych planów działania w zakresie integracji imigrantów, których celem jest budowa podstawowych standardów w obszarach edukacji, zatrudnienia, bezpieczeństwa, kultury, pomocy społecznej i zdrowia. (…)

Każde posiedzenie Zespołu wspierane jest wiedzą specjalistyczną dwóch organizacji: Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR Polska).

Stanowisko Prezydentów Miast UMP w sprawie uchodźców z Afganistanu w 2021 roku

W sierpniu 2021 roku Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dołączył do wspólnego stanowiska prezydentów Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza w sprawie uchodźców z Afganistanu.

„Kryzys w Afganistanie zmusza Afgańczyków i Afganki do opuszczania ich kraju w obawie przed utratą życia i zdrowia. Dramatyczna zmiana polityczna sprawiła, że sytuacja wielu jest niezwykle trudna. Czujemy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest wesprzeć ich w potrzebie, dlatego Kraków deklaruje pełną gotowość podjęcia współpracy z administracją rządową i zapewnienie wsparcia dla uchodźców z Afganistanu w możliwych prawnie ramach” – deklarowały władze miast.

„W ostatnim czasie wszyscy mierzymy się z nagłą i niebezpieczną sytuacją, w której znaleźli się obywatele Afganistanu zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Jak dotychczas, my – prezydenci miast UMP deklarujemy gotowość wsparcia w tym trudnym dla nich czasie.Od wielu lat, w tematach związanych z kolejnymi kryzysami migracyjnymi, podtrzymujemy wolę współpracy z administracją rządową i organizacjami społecznymi. Wyraziliśmy ją m.in. w 2015 roku w stanowisku dotyczącym relokacji i przesiedleń uchodźców, w 2017 roku w deklaracji o współdziałaniu w dziedzinie migracji czy w 2020 roku – w apelu na temat wsparcia ofiar pożaru obozu w Morii. Deklaracje są nadal aktualne, szczególnie w dobie kryzysu humanitarnego w Afganistanie. Z całą odpowiedzialnością powtarzamy, że realizacja zarówno systemowych, jak i doraźnych form pomocy cudzoziemcom nie jest możliwa bez decyzji na poziomie rządowym”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Kraków dla Równości
Data publikacji: 2023-01-19
Data aktualizacji: 2023-01-20
Powrót